Начало / Здравеопазване / Алгоритъм за приложение на онкопластичния подход ще създадат на научен форум в Плевен

Алгоритъм за приложение на онкопластичния подход ще създадат на научен форум в Плевен

Водещи в страната специалисти от областта на общата хирургия, пластично-реконструктивната и естетична хирургия, патологоанатомията, образната диагностика, генетиката, химиотерапията и лъчелечението участват в Национална конференция по онкопластичен подход, която се провежда днес и утре в Плевен. Конференцията е инициирана от ръководството на Българското хирургическо дружество с председател чл. кор. проф. Дамян Дамянов. Онкопластичният подход е актуална и бързоразвиваща се тема в медицината и целта на научната конференция е да се преодолеят факторите, които препятстват по-активното и успешно приложение в България  на съвременния подход, благоприятстващ бързото възстановяване на жените с рак на млечната жлеза, обясни председателят на организационния комитет проф. Ташко Делийски от Онкологичния център на УМБАЛ – Плевен.

Онкопластичният подход при рак на млечната жлеза се окачествява като „революция за последните 30 години” и е уникален с това, че обединява възможностите и усилията на различни специалисти, за да се постигне локален онкологичен контрол на заболяването  и добър козметичен резултат и съхранена функционалност на гърдата.

В България онкопластиката се прилага от 15-20 години, като в началото това е било инцидентно. Провеждането на научния форум доказва, че този метод вече има по-широко приложение, обясни председателят на Българското хирургическо дружество  проф. Дамян Дамянов. „В такива случаи нашата задача  е да съберем българските хирурзи и да се опитаме да уеднаквим поведението към тези пациентки, които се поддават на пластично коригиране на дефекта след операция. Нашата задача е да разпишем алгоритъм за приложение на този подход и да го популяризираме”, изтъкна проф. Дамянов.

В България всяка година се регистрират над 3 500 новозаболели жени от рак на млечната жлеза, което означава все по-широко приложение на този подход при лечението на болните от рак на гърдата. Само в плевенския Онкологичен център годишно се регистрират около 250 новозаболели. При близо 90 процента от онкологичните операции на гърдата се прави онкопластика с различна степен на сложност.

В страната има достатъчно екипи, които са добре подготвени да прилагат този подход. Един от тях е екипът на проф. Делийски. Плевенски кадър е и проф. Байчев, който работи с екипа си във Военномедицинска академия. Подготвени специалисти има и в другите университетски звена на страната.

На снимката: Проф. Дамян Дамянов /в ляво/ – председател на Българското хирургическо дружество, и проф. Ташко Делийски – Онкологичен център – Плевен

Прочетете също:

Лято, разширени вени и венотоници

Лятото ни предоставя слънчеви моменти, повече време за забавление и пълноценна почивка. Но благословеният сезон ...