Начало / Общество / Административен съд – Плевен отмени текст от наредба на Община Долна Митрополия

Административен съд – Плевен отмени текст от наредба на Община Долна Митрополия

Административен съд – Плевен излезе с решение по административно дело, образувано по протест от Окръжна прокуратура – Плевен, касаещо текст от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Долна Митрополия.

След анализ на всички факти и обстоятелства по делото, Административен съд – Плевен намира, че така приетата разпоредба на чл.21, ал.1 и ал.2 от Наредбата е незаконосъобразна, тъй като противоречи на нормативен акт от по-висока степен – чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията. Съгласно чл.21 ал.1 от Наредбата преместваемите съоражения се разполагат върху терени – частна собственост, при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба, въз основа на подробна схема (скица) за разполагане, а съгласно ал.2 – схемата по ал.1 се изготвя от собственика (съсобствениците) на терена. В нормативните актове от по-горна степен, които уреждат  детайлизираните с Наредбата обществени отношения, не се съдържа подобно изискване за изготвяне на схема за разполагане за терените частна собственост, а такава се изисква по отношение на имоти държавна и общинска собственост. Въвеждането на такова условие с протестираните разпоредби е в противоречие с материалния закон и  не е необходимо за постигане целите на закона, които са да се улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като се ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното самоуправление. Така поставеното изискване не е в допустимите и необходими граници, съгласно чл.1, ал.2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

При тези съображения Административен съд – Плевен отменя като незаконосъобразни разпоредбите на чл.21 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Долна Митрополия, съобщават от пресцентъра на АСП.

Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...