Начало / Общество / В предприемаческа култура обучаваха младежи и безработни жени

В предприемаческа култура обучаваха младежи и безработни жени

ново лого проект Ваньова

През месец юни протекоха обученията по „Формиране на предприемаческа култура“ на групите младежи и безработни жени по Проект BG05/816 „Развитие на механизъм за самопомощ и трудова реализация, чрез изграждане на умения в приложни изкуства“.

Участниците се запознаха с базисни знания, умения и отношения, свързани с предприемачеството и развитие на собствен бизнес.

IMG_20150618_104541_2CSпроект

„Обучението по предприемачество цели активно развитие на инициативност, организираност, креативност, въображение, оптимизъм, и увереност. Основен акцент се постави на формирането на предприемачески дух, поемане на отговорност и риск, мотивация за постигане на целите. Това им дава възможност за развитие и избор за инициране на собствени бизнес идеи”, обясни Ваня Ваньова, мениджър на проекта.

Обсъдени бяха реално разработени и изпълнени практически бизнес идеи с помощта на различни схеми за безвъзмездна финансова помощ. Всяка от групите разработи общ бизнес план по предложена и одобрена от участниците в групата бизнес идея. Като се има предвид участието им в настоящия проект и придобитите знания и умения в приложни изкуства, повечето избраха да развиват бизнес в приложните изкуства и да ги използват като инструмент на предприемачеството за разрешаване на икономически проблеми, обобщи Ваньова.

IMG_20150617_102018проект

Проектът BG05/816 “Развитие на механизъм за самопомощ и трудова реализация, чрез изграждане на умения  в приложни изкуства”  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  www.ngogrants.bg.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение “Център за европейско развитие и квалификация” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Прочетете също:

Започва първенството на Втора професионална футболна лига – състав на ОФК Спартак (Плевен) и програма за сезон 2019-2020 година

Утре (20 юли) започва първенството на Втора професионална футболна лига – сезон 2019/2020 година. В ...