Начало / Общество / Четири язовира са в предаварийно състояние в Ловешко

Четири язовира са в предаварийно състояние в Ловешко

qzov

Четири язовира са в предаварийно състояние, констатира Комисия, назначена със заповед от областния управител на Ловеч Милко Недялков, информират от пресцентъра на Областната администрация в Плевен. Това са водоемите Добродан, М. Желязна, Пазар дере и Черешов дол. Три от язовирите са общинска собственост, а язовирът „Черешов дол“, разположен в землището на град Априлци, е с неустановена собственост. За него е разработен авариен план, който е предоставен за изпълнение от Община Априлци. На всичките трябва да се направи техническа експертиза незабавно и до отстраняване на неизправностите да се поддържат на кота „мъртъв обем“. Съставени са предписания от Комисията за незабавно предприемане на мерки за възстановяване на безопасна експлоатация.

Екипът, обследващ водоемите, включва експерти от Националната електрическа компания  “Язовири и каскади“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“- Плевен, Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч, Регионалната инспекция по околна среда и води – Плевен, Областна дирекция  “Земеделие“, Регионална дирекция на горите – Ловеч и Областна администрация – Ловеч. Съдействие на комисията е оказано и от представителите на общините и на „Напоителни системи“- клон Среден Дунав – Плевен.

Наредбата по Закона за водите гласи, че потенциално опасен е всеки язовир, чието състояние не би издържало при природно бедствие и би нанесло щети на населението. Като потенциално опасни са категоризирани 25 водоема в областта. Основна задача на Комисията е да изясни техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните язовири, проводимостта на речните корита и състоянието на защитните диги. Дванадесет от общо 25 потенциално опасни язовира са държавна собственост. Осем от тях се стопанисват от „Напоителни системи“,  един от Сдружение за напояване „Света“- Угърчин (на МЗХ), един от НЕК “Язовири и каскади“ (на МОСВ) и два от Института по планинско земеделие и животновъдство – Троян (към МЗХ). Дванадесет водни съоръжения, категоризирани от комисията като опасни, са общинска собственост. Разпределението е: Ловеч и Троян по три водоема, Угърчин и Ябланица по два и Тетевен и Луковит по един язовир.

Едва два водоема от всичките 25 на територията на областта са в изправно състояние. Единият от тях е стопанисван от „Напоителни системи“ (Крапец) и един от НЕК (Синдикат). 19 язовира са в неизправно – частично работоспособно състояние. Девет от тях са общински (Полето, Селището, Прелом, Ледевото, Каленик, Тодоричене, Шарковското, Боаза и Витина Лъка) и десет – държавни (Пустия, Александрово, Мишковец, Пелик Дере, КОС-1, КОС-2, Сопот, Морун, Каменец и Света). На собствениците (ползвателите) на язовирни стени са дадени съответните предписания. Обектите могат да се експлоатират, но при облекчени условия.

Общите предписания на експертите са: изготвяне на техническа документация, извършване на технически мониторинг, премахване на храстовидна и дървесна растителност по короната, сухия и мокър откос на язовирната стена, поддържане на определената квота за водно ниво, почистване и поддържане на отточните дерета в 500-метровия участък от стената на язовира.
Съществуват аварийни планове, съгласувани с Областно управление пожарна безопасност и защита на населението – Ловеч.

Проверката е показала, че липсват аварийни складове, както и протоколи за провеждане на занятия за усвояване на аварийните планове. От съществена важност е и целогодишната поддръжка на обслужващите пътища, водещи от язовирните стени до републиканската пътна мрежа, става ясно от доклада.
Наноси от земна и дървесна маса затлачват водопроводимоста на реките в Ловешко. Основното почистване е строго наложително при река Леснова от отводящото дере на яз. Витина лъка до с. Златна Панега. Такова е състоянието и на р. Вит в южния край на с. Торос, където се е образувал наносен остров, измествайки посоката на водното течение. Като критично е определено и отводняващото дере на яз. Малка Желязна, община Тетевен. То е с дължина около 1,5 км и отвежда водите от язовира в съседната река Калник. Дерето пресича главен път София-Варна близо до с. Кирчево, община Угърчин, и при по-високи води или авария в яз. Малка Желязна този участък може да бъде наводнен и да създаде проблеми за движението по пътя.

Комисията е изготвила 25 констативни протокола за състоянието на потенциално опасните язовири със съответните задължителни предписания по тях. Подготвен е и обобщен констативен протокол за цялостната дейност на комисията за обектите извън списъка на язовирите.

Снимка: Областна администрация – Ловеч

За infoPleven

Прочетете също:

Награждават отличените млади творци в конкурса „С очите си видях бедата”

Днес в сградата на Областна администрация – Плевен ще бъде открита изложба с отличените творби ...

Един коментар

  1. И нас какво ни грее тази работа? Нали сме в Плевенско?