Приеха правила за финансово подпомагане на хора с репродуктивни проблеми

Общинският съвет прие с мнозинство и без дебати правила за работа на Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Плевен. Това стана на редовното заседание в четвъртък, а предложението беше внесено допълнително от д-р Йордан Георгиев от ГЕРБ. Според текста на решението, финансирането, предвидено за подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми се гласува всяка календарна година с бюджета на Община Плевен. Средствата, отпуснати на нуждаещите се, са в размер до 500 лв. на заявител.

Предвижда се създаването на специална комисия, която ще се събира поне веднъж на два месеца и ще одобрява и изготвя предложения за отпускането на средствата. Комисията е от 11 члена и е в състав: 7 общински съветници – членове на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности; специалист акушер-гинеколог; директор на Дирекция “Финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността” в община Плевен; началник на отдел “Здравеопазване и социални дейности”, както и юрисконсулт от местната администрация.

Има и четири основни критерия, на които трябва да отговарят нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция, за да бъдат одобрени. На първо място кандидатстващите – семейни двойки, живеещи на семейни начала или самотни жени – трябва да имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен за период не по-малко от една година от датата на кандидатстване. На второ място не трябва да имат родствена връзка по права линия и до четвърта степен по съребрена линия. Освен това кандидатстващите за помощ не трябва да са поставени под запрещение и най-важно – наистина да имат репродуктивен проблем, за който се изисква и медицинско становище.

Общинските съветници приеха с мнозинство и че самоличността на кандидатите и подробностите по здравословното им състояние ще са конфиденциална информация, както и точно как ще става финансовото подпомагане.

Share on Facebook
Share on LinkedIn
Post on Twitter

Остави коментар

Всички полета маркирани с (*) са задължителни